4 vragen en antwoorden over kindsponsoring

De impact van uw sponsoring is blijvend. U investeert in een goede toekomst voor een kind. Hoe dat werkt? In dit artikel 4 vragen én antwoorden!

1. Wie worden er allemaal betrokken bij de hulp voor het kind?
Om een kind tot bloei te laten komen, is het belangrijk om te kijken naar zijn of haar omgeving. We kijken welke personen of instanties in het netwerk van het kind een sleutelrol spelen bij het creëren van een veilige omgeving. We kijken bijvoorbeeld naar het welzijn en het budget van het gezin. We werken samen met kerken, scholen, de lokale overheid en andere (lokale) hulporganisaties. Alleen door samen te werken kunnen we het beste resultaat bereiken.

2. Hebben andere gezinsleden ook baat bij het sponsorprogramma?
Ja, want we hebben geleerd dat je de levensomstandigheden van een kind niet kunt verbeteren als de thuissituatie niet verbetert. In gezinnen die leven in extreme armoede is er bijvoorbeeld vaak sprake van psychische problemen, verslaving of zijn één of beide ouders overleden. Dit zijn heel heftige situaties die veel impact hebben op het kind.

Een maatschappelijk werker bezoekt het gezin om de situatie in kaart te brengen, advies te geven en te kijken wat er nodig is. Tijdens zo’n bezoek wordt gekeken of de ouders een inkomen hebben om het gezin te voorzien van onderdak en genoeg voedsel. Is dat niet zo, dan kunnen de ouders bijvoorbeeld een training volgen om een baan te vinden of een eigen bedrijf te starten. Ook kijkt de maatschappelijk werker hoe het kind wordt behandeld door de ouders. Eventueel bieden we een opvoedcursus aan, zodat er meer liefde en begrip in het gezin kan komen.

3. Hoe bereidt het sponsorprogramma de kinderen voor op de toekomst?
De kinderen kunnen dankzij het sponsorprogramma naar school. Omdat scholen vaak alleen gericht zijn op kennisoverdracht (denk aan rekenen, taal, geschiedenis) trainen we kinderen daarnaast met de methodes van Aflatoun. Met deze trainingen leren de kinderen vaardigheden waar zij de rest van hun leven iets aan hebben, zoals ontdekken wie je bent en wat je talenten zijn, sparen en budgetteren, doorzettingsvermogen, enzovoorts. Ook leren de kinderen wat hun rechten zijn en welke verantwoordelijkheden bij deze rechten horen. Als het recht bijvoorbeeld is dat ze naar school kunnen, geeft dit ook de verantwoordelijkheid om huiswerk te maken.

4. Draagt het sponsorprogramma ook iets bij op de lange termijn?
Zeker. Een mooi voorbeeld is dat wij aangesloten zijn bij verschillende netwerken gericht zijn op kinderrechten. Samen met collega-organisaties maken wij ons in deze netwerken hard voor de veiligheid en een goede toekomst van kinderen. We laten een duidelijk geluid horen, zodat dit belangrijke onderwerp onder de aandacht komt en blijft.

Benieuwd naar een voorbeeld van de impact van sponsoring op het leven van een kind? Lees dan het verhaal van Navoi uit Tanzania.

15 juli 2020

Vond je dit interessant om te lezen?

Meld je dan aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief en het magazine Hartslag.