Omdat...

'... Dorcas zich duurzaam en vol overgave inzet voor mensen in nood wereldwijd, vanuit een uitgesproken Christelijke motivatie. Verhalen die we horen van kennissen die bij Dorcas werken bevestigen dit beeld volledig.'

- Wikje en Michiel Henning

Omdat...

'... ik vanuit mijn geloof iets wil betekenen voor mensen die het niet zo goed hebben als wij.'

- Tiny Goeree