Portraits of Power - Portretten en verhalen van krachtige vrouwen

Met Portraits of Power willen we vrouwen aan elkaar verbinden door hun verhalen te delen. Ook al lijken op het eerste gezicht onze levens totaal anders, met deze verhalen laten we zien dat onze levens misschien niet zo veel verschillen. Zelfs in conflictgebieden of plekken met diepe armoede zien we de hoop van jonge moeders en de vreugde van vriendschap. Portraits of Power helpt ons om vrouwen te zien zonder label als ‘vluchteling’, ‘arm’ of ‘zwak’.

'Je weet nooit hoe sterk je bent totdat sterk zijn je enige optie is'

'Ik had nooit verwacht te staan waar ik nu sta. Die magere, ongeschoolde vrouw is nu een inspiratie voor velen. AIDS heeft het leven van mijn man weggenomen, en dat van mijzelf ook bijna. Vanwege het stigma werden mijn kinderen gepest en gediscrimineerd. Op een bepaald moment besloot ik de realiteit onder ogen te zien: ik was een AIDS-slachtoffer en dat kon ik niet veranderen. De enige manier waarop ik het stigma kon bestrijden was door mezelf anders aan de wereld te presenteren. Ik ben lerares geworden om andere AIDS-slachtoffers te inspireren. Ik wist niet hoe sterk ik was totdat sterk zijn mijn enige optie was.'

"A powerful woman has self-confidence, she has persuasiveness and can deal with all circumstances. My mother is my example. "
- Amani (34) from Syria