Selecteer je website

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Dorcas houdt toezicht op het functioneren van de directie en de organisatie. De beleidsplannen, jaarplannen, jaarbegrotingen en jaarverslagen worden ter goedkeuring aan de Raad van Toezicht voorgelegd.

Voorzitter

Mevr. dr. Ine Voorham
Haarlem, Nederland
2017 t/m 2022 (2e termijn)
Officier Leger des Heils

Leden van de Raad van toezicht

Dhr. Kees de Kat
Zetten, Nederland
2018 t/m 2023 (1e termijn)
Algemeen directeur Koninklijke FruitMasters Groep

Drs. Anne Westerduin-de Jong
Doorn, Nederland
2015 t/m 2020 (1e termijn)
Bestuurder stichting Sprank

Dhr. Jan van der Linden RA
Sneek, Nederland
2016 t/m 2021 (1e termijn)
Adviseur-accountant Deloitte

Dhr. dr. Henk Massink
Houten, Nederland
2018 t/m 2023 (1e termijn)
Senior beleidsmedewerker Ministerie van Buitenlandse Zaken

De leden worden benoemd voor een termijn van vijf jaar. Na een eerste termijn kunnen zij één keer worden herbenoemd. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen vergoeding. Wel kunnen zij gemaakte onkosten declareren.