Selecteer je website


Keurmerken

Dorcas voldoet aan de eisen voor de belangrijkste keurmerken voor goede doelen in Nederland.

ANBI

ANBI_zk_FC_standaardDorcas is door de Belastingdienst per 1 januari 2008 aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Alleen instellingen die de Belastingdienst heeft aangewezen als ANBI kunnen gebruikmaken van de fiscale voordelen met betrekking tot schenkingen, successie en aftrek van giften (inkomsten- en vennootschapsbelasting).

CBF

cbfHet CBF-Keur voor goede doelen is een blijk van betrouwbaarheid. Alle instellingen met het keurmerk zijn door het onafhankelijke Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) langs dezelfde meetlat gelegd. Dorcas Hulp Nederland is sinds juli 1998 in het bezit van het CBF-Keur. Hiermee laat Dorcas zien dat ze op een verantwoorde manier bezig is met fondsenwerving en -besteding.