Selecteer je website

Onze organisatie

Onze naam
De officiële, juridische naam van Dorcas is Stichting Dorcas Aid International.

Fiscaal nummer
Dorcas is bij de Belastingdienst bekend onder fiscaal nummer 8054.15.415.

Onze medewerkers en kantoren
Dorcas is een internationale organisatie voor ontwikkelingssamenwerking. Op het hoofdkantoor in Andijk werken ruim 85 medewerkers en op de veldkantoren ongeveer 280. Dorcas heeft veldkantoren in de volgende landen: Albanië, Egypte, Ethiopië, Irak, Kenia, Libanon, Moldavië, Mozambique, Oekraïne, Roemenië, Rusland, Tanzania en Zuid-Soedan. Op de veldkantoren werken bijna uitsluitend lokale medewerkers. Zij hebben een helder beeld van wat er nodig is in de verschillende gebieden en zijn snel ter plekke in geval van nood. Doordat zij onderdeel zijn van de lokale cultuur weten zij wat effectief werkt.

Ons bestuur
Dorcas is een Nederlandse stichting. De directie bestaat uit: dhr. Leo Visser (algemeen directeur), dhr. Michel Gendi (programmadirecteur) en dhr. Nico Hoogenraad (financieel directeur). De Raad van Toezicht adviseert en controleert de statutaire directie. Hiermee voldoet Dorcas aan de ‘Code goed bestuur voor goede doelen’ van de commissie Wijffels en de richtlijnen van het CBF. De Raad van Toezicht bestaat uit voorzitter mevr. dr. Ine Voorham en de leden dhr. Klaas Kloosterboer, mevr. drs. Anne Westerduin-de Jong  en dhr. Jan van der Linden.

Reglementen en statuten

1, Statuten september 2016
2. Directiereglement – Dit wordt momenteel uitgewerkt voor de actuele situatie
3. Reglement Raad van Toezicht
4. Reglement auditcommissie Raad van Toezicht
5. Protocol zelfevaluatie Raad van Toezicht
6. Reglement selectie- en renumeratiecommissie Raad van Toezicht
7. Reglement psychosociale arbeidsbelasting, klokkenluiders, vertrouwenspersoon
8. Databeschermingspolicy
9. Klachtenregeling
10. Uittreksel Kamer van Koophandel
11. Summary Multi annual plans 2017-2021
12. Strategiekaart 2017 – 2021