Selecteer je website

Onze organisatie

Onze naam
De officiële, juridische naam van Dorcas is Stichting Dorcas Aid International.

Fiscaal nummer
Dorcas is bij de Belastingdienst bekend onder fiscaal nummer 8054.15.415.

Onze medewerkers en kantoren
Dorcas is een internationale organisatie voor ontwikkelingssamenwerking. Op het internationale kantoor in Andijk werken ruim 85 medewerkers en op de landenkantoren ongeveer 280. Dorcas heeft landenkantoren in de volgende landen: Albanië, Egypte, Ethiopië, Irak, Kenia, Libanon, Moldavië, Mozambique, Oekraïne, Roemenië, Rusland, Tanzania en Zuid-Soedan. Op de landenkantoren werken bijna uitsluitend lokale medewerkers. Zij hebben een helder beeld van wat er nodig is in de verschillende gebieden en zijn snel ter plekke in geval van nood. Doordat zij onderdeel zijn van de lokale cultuur weten zij wat effectief werkt.

Ons bestuur
Dorcas is een Nederlandse stichting. De directie bestaat uit: dhr. Leo Visser (algemeen directeur) en dhr. Nico Hoogenraad (financieel directeur). De Raad van Toezicht adviseert en controleert de statutaire directie. Hiermee voldoet Dorcas aan de ‘Code goed bestuur voor goede doelen’ van de commissie Wijffels en de richtlijnen van het CBF. De Raad van Toezicht bestaat uit voorzitter mevr. dr. Ine Voorham en de leden dhr. Kees de Kat, mevr. drs. Anne Westerduin-de Jong, dhr. Jan van der Linden en dhr. Henk Massink.

Reglementen en statuten

1. Statuten maart 2018
2. Directiereglement 
3. Reglement Raad van Toezicht
4. Reglement auditcommissie Raad van Toezicht
5. Protocol zelfevaluatie Raad van Toezicht
6. Reglement selectie- en renumeratiecommissie Raad van Toezicht
7. Reglement psychosociale arbeidsbelasting, klokkenluiders, vertrouwenspersoon
8. Databeschermingspolicy
9. Klachtenregeling
10. Uittreksel Kamer van Koophandel
11. Summary Multi annual plans 2017-2021
12. Strategiekaart 2017 – 2021
13. Privacyverklaring