Selecteer je website

Nijmeegse Vierdaagse voor Dorcas maandag 17 juli 2017

Foto: Stichting DE 4DAAGSE / Ger Loeffen

Morgen gaat de Nijmeegse Vierdaagse van start. Ook dit jaar zijn er weer mensen die deze zware wandeltocht lopen en zich laten sponsoren voor Dorcas. Een van die mensen is Wim van Dorp.

Wim loopt dit jaar voor de tweeëndertigste keer mee met de Nijmeegse Vierdaagse. Vier dagen lang wandelt hij dagelijks 30 kilometer en zamelt hiermee geld in voor het noodhulpproject van Dorcas in Mosul, Irak. Even leek het erop dat er geen Vierdaagse in zat voor Wim, omdat hij op 16 mei  jl. tijdens zijn werk frontaal door een personenwagen werd aangereden waarbij hij een zware kneuzing aan zijn linkerheup opliep, maar gelukkig is hij op tijd hersteld.

‘Ook dit jaar wil ik weer geld bij elkaar lopen voor een Dorcas-project en dit jaar is dat voor vluchtelingen uit Mosul in Irak. De alliantie van Nederlandse noodhulporganisaties (de Dutch Relief Alliance) is onlangs begonnen met een grootscheepse noodhulpactie voor 170.000 Irakese burgers die slachtoffers zijn van het aanhoudend geweld rond de stad Mosul, de ontheemde gezinnen en mensen die terugkeren naar gebieden die op IS zijn veroverd door de coalitietroepen’, vertelt Wim.

Wij wensen Wim heel veel succes deze week!