Selecteer je website

Sosanna uit Egypte brengt verandering in haar omgeving zaterdag 2 september 2017

‘Toen ik eenmaal was afgestudeerd als ingenieur hoopte en verwachtte ik snel werk te vinden en aan de slag te gaan met waar ik goed in ben.’ Maar de realiteit van een verzadigde arbeidsmarkt en een overmaat aan afgestudeerde jongeren zorgde ervoor dat Sosanna’s hoop elke dag verder afbrokkelde. ‘Ik werd behoorlijk wanhopig van de onzekerheid dat ik gewoon geen baan kon vinden.’

Op een dag hoorde Sosanna van het pioniersprogramma van Dorcas. Het doel van dit programma is om jonge afgestudeerde meiden op weg te helpen en met elkaar te laten ontdekken wat de mogelijkheden zijn. Bovendien zijn deze jongeren in staat om de situatie in hun eigen dorp en gemeenschap te veranderen. Sosanna ontdekt dat in haar buurt nog geen kwekerij is. Een mooie kans om haar talenten in te zetten en meteen de gemeenschap te dienen. Met hulp van de medewerkers schrijft Sosanna een businessplan en komt de kwekerij van de grond. ‘Dankzij dit programma heb ik nu een eigen bedrijf, een stabiel inkomen en kan ik een rol van betekenis spelen in mijn omgeving. Ik ben nu ook leider van een groepje meisjes. Zo kan ik hen bemoedigen en uitdagen om ook hun eigen wereld en die van anderen te verbeteren.

De problemen rondom werk en werkloosheid blijven, maar met de juiste kijk en een beetje hulp kunnen veel jongeren met creatieve ideeën toch hun eigen inkomen verdienen en de gemeenschap positief veranderen. Dat zien we aan Sosanna.