Selecteer je website

Search a project

Choose country

Choose project

  • Project: Adopt a student Inhaminga
  • Country: Mozambique
  • Number: 7320
  • Sort: Structurele hulp
  • Sector: Kinderzorg en –ontwikkeling

Waar
Inhaminga, Mozambique.

Waarom
Er zijn maar weinig jongeren in ontwikkelingslanden die over voldoende middelen beschikken om hoger of universitair onderwijs te volgen. Veel talent blijft hierdoor verborgen. Het Dorcas ‘Adopt a student’-programma wil talentvolle en ambitieuze jongeren in Oost-Europa en Afrika de mogelijkheid bieden om te studeren. Dit kan voor hen en voor hun families en gemeenschapen een weg zijn uit de armoede. Op deze manier draagt onderwijs bij aan de verdere ontwikkeling van landen.

Doel van het project
Jongeren in staat stellen hoger onderwijs of een universitaire opleiding te volgen, waarmee ze een goede basis leggen om een zelfstandig bestaan op te bouwen en bij te dragen aan de ontwikkeling van hun gemeenschap en land.

Doelgroep
Ambitieuze kinderen uit Dorcas-projecten (‘Adopt a child’-programma’s).

Projectduur
De studieduur hangt af van de gekozen studierichting. Gemiddeld duurt een vervolgstudie twee tot vier jaar.

Een student sponsoren kost 90 euro per maand.

Klik hier en sponsor een student!

Studentenfonds
Voor de ondersteuning van studenten werft Dorcas niet alleen individuele sponsors. Ook werft zij fondsen om op tijdelijke basis de studies van studenten te bekostigen die nog geen sponsor hebben. Door dit fonds kunnen studenten instromen op reguliere momenten en niet pas wanneer zij een sponsor hebben. Dorcas zet het studentenfonds ook in voor de tijdelijke dekking van studiekosten voor kinderen in het financiële adoptieprogramma waarvoor het sponsorbedrag niet toereikend is.


Hoe werkt Dorcas?

De projectmedewerkers ter plaatse inventariseren op basis van schoolprestaties en motivatie welke jongeren in aanmerking komen voor een vervolgopleiding. Van de student wordt verwacht dat hij/zij een deel van de studie zelf financiert en een deel van zijn/haar vrije tijd investeert in de plaatselijke gemeenschap of kerk. De studenten worden gemotiveerd om zich ook na hun studie in te blijven inzetten voor mensen in hun omgeving.

Current selection | Alle 88 project(en)