Selecteer je website

Syrië

De oorlog in Syrië is een van de grootste humanitaire rampen van onze tijd. De mensonterende situatie in Aleppo is daarvan het symbool. De cijfers zijn ontstellend: ruim een miljoen kinderen hebben dringend voldoende en gezond eten nodig; een groot deel van deze kinderen is zelfs ernstig ondervoed. Honderdduizenden zwangere vrouwen hebben onvoldoende voedsel en maken zich grote zorgen over de gezondheid van hun ongeboren kind. Twaalf miljoen mensen zijn ontheemd, binnen en buiten Syrië zijn zij op de vlucht voor het geweld.

In de onderstaande korte film vertellen gevluchte Syriërs over hun vaak traumatische ervaringen en over de hulp die ze kregen op hun vlucht.

Verschillende organisaties boden hulp, zodat we konden overleven’, vertelt een onderwijzeres en moeder van een getraumatiseerd jongetje in een film over de Syria Joint Response. ‘We kregen voedsel, matrassen en dekens’, vertelt een meisje dat later graag gynaecoloog wil worden – in Syrië. De kracht van hoop straalt van haar glimlachende gezicht.

Krachten bundelen
Dorcas is lid van de Dutch Relief Alliance (DRA). Dit is een samenwerkingsverband van veertien Nederlandse organisaties, gefinancierd door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Door onze krachten te bundelen kunnen we de Syrische vluchtelingen nog beter ondersteunen.

Wat doet Dorcas in Syrië?
Dorcas voorziet honderden families – ongeacht hun religieuze of politieke achtergrond – van  voedselpakketten, kleding, matrassen, dekens, huurtoelages en hygiënepakketten (zeep, tandpasta, maandverband); en tijdens de winter van warme kleding, verwarmingen en brandstof. De maatschappelijk werkers van Dorcas bezoeken families en bieden psychosociale hulp om de volwassenen en kinderen te helpen oorlogstrauma’s te verwerken. Vorig jaar verscheen in het Reformatorisch Dagblad een bijzonder artikel over de situatie in Aleppo en over de hulp die we mogen en kunnen geven.

Help je mee?