Selecteer je website

Mooie opbrengst vierde Dorcas Dinner with Friends dinsdag 19 december 2017

In een mooi versierde zaal in De Gouden Leeuw in Voorschoten werd vrijdagavond 15 december jl. het vierde Dorcas Dinner with Friends gehouden. Aan het eind van de avond maakte voorzitter Johan van Maanen van Dorcas Ondernemers Regio West de opbrengst bekend: ruim 23.000 euro. Dit bedrag komt ten goede van het nieuwe project in Siaya, Kenia: toegang tot water voor 108.000 mensen en daarmee meer voedselzekerheid.

Het inmiddels vierde Dorcas Dinner – dit keer mede mogelijk gemaakt door Rabobank Leiden-Katwijk en Ouwehand Bouw – stond in het teken van Voedselzekerheid 3.0. Tussen de heerlijke dinergangen door hield de bekende weerman Reinier van den Berg een interessante presentatie over klimaatverandering en presenteerde daarbij fraaie foto’s. Volgens Van den Berg is het weerkundig gezien niet 5 voor 12, maar al 5 over 12. Van den Berg: ‘Het is nog niet te laat, het tij is nog te keren. Maar dan moeten er op korte termijn wel ingrijpende maatregelen genomen worden. De gevolgen van de klimaatverandering, die we als mens veroorzaakt hebben, zijn al bijzonder groot. Dat blijkt niet alleen uit extremer weer met meer overstromingen, maar ook uit structurele problemen zoals het mislukken van oogsten door de droogte, wat leidt tot duurdere landbouwgewassen en klimaatvluchtelingen.’ Hij noemde een aantal maatregelen om verdere opwarming van de aarde tegen te gaan, waarbij energiebesparing op het verbruik van fossiele brandstoffen een van de belangrijkste is, gecombineerd met het gebruik van moderne energiebronnen zoals bijvoorbeeld zonne-energie.

De weerman, die ook betrokken is bij Trees for All, hield een pleidooi voor het aanplanten van bomen. Jaarlijks verdwijnen 15 miljard bomen. Sinds het begin van de industriële revolutie, tweehonderd jaar geleden, is de hoeveelheid bomen gedaald met bijna 50 procent. Hoewel het aantal duurzame bosprojecten in aantal stijgt, wordt slechts één derde deel van de bossen teruggeplant. Zo verliest de wereld ieder jaar 10 miljard bomen. ‘Bomen bieden bescherming, zuiveren de lucht van het broeikasgas CO2, produceren zuurstof, leveren vruchten en hout, en bieden onderdak en bescherming. Ook gaan ze uitdroging en erosie van de bodem tegen. Bomen zijn van levensbelang!’, aldus Van den Berg.

Nieuw project in Kenia
Tijdens het diner werd ook het nieuwe project van Dorcas Ondernemers Regio West gepresenteerd door voorzitter Johan van Maanen. Dit project ligt in Siaya, een regio in het westen van Kenia, tegen Oeganda aan. In Siaya heeft het merendeel van de mensen geen toegang tot voldoende schoon drinkwater, doordat veel systemen kapot zijn of slecht functioneren. Ook is er een gebrek aan sanitaire voorzieningen. Als gevolg hiervan komen er veel ziektes voor die aan water gerelateerd zijn, zoals diarree. De nare gevolgen hiervan treffen vooral kwetsbare groepen, zoals kinderen. De kindersterftecijfers in deze regio zijn dan ook hoog. In deze regio wonen zo’n 108.500 mensen.

Werkwijze
Doel van dit project is het verbeteren van de gezondheid van inwoners van Siaya door ze toegang te bieden tot schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen. Met het project wil Dorcas aantonen dat watersystemen op een duurzame manier kunnen worden onderhouden in samenwerking met de overheid en een lokaal bedrijf. Bewoners worden aangemoedigd om hun gedrag op het gebied van hygiëne te veranderen, zodat ze gezonder gaan leven. Met behulp van reclame worden mensen gestimuleerd te investeren in verbeterde sanitaire voorzieningen. Hierdoor groeit de lokale economie.
Zeven bestaande watersystemen worden hersteld en uitgebreid, zodat mensen altijd toegang hebben tot schoon en betaalbaar water. Lokaal werkt Dorcas samen met een bedrijf dat gespecialiseerd is in prepaid watermeters. Mensen betalen vooraf met hun mobiele telefoon voor het water. De inkomsten van de verkoop worden gebruikt om de watersystemen te onderhouden.

Betrokken
De mensen die water kopen, sparen daarmee punten. Met die punten kunnen zij sanitaire producten kopen. Zo wordt er meteen gewerkt aan bewustwording over het belang van gezond hygiënisch gedrag, zoals het gebruik van een toilet. Ook krijgen mensen ondersteuning in het opzetten van een eigen bedrijf. Vanuit deze onderneming verkopen ze sanitaire producten en verdienen ze een inkomen. Het project draagt tevens bij aan een grotere gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vrouwen worden actief betrokken in leiderschap, het maken van beslissingen en het opzetten van een eigen bedrijf. De gemeenschap zorgt er samen met het bedrijf voor dat de allerarmsten maandelijks een tegoed ontvangen voor gratis toegang tot water.
Wilt u als ondernemer ook betrokken zijn bij dit project? Dan kunt u contact opnemen met Paul Voshol tel. 06  20706760.