Selecteer je website

Hulp aan Sint-Maarten dinsdag 12 september 2017

De inwoners van Sint-Maarten en omliggende eilanden lijden onder de gevolgen van de verwoestingen door de orkaan Irma. Als samenwerkende organisaties in het Christelijk Noodhulpcluster – Dorcas, Red een Kind, Tear, Woord en Daad, ZOA – beseffen wij dat velen getroffen zijn door de verwoestingen. We zien ook dat de Nederlandse overheid en de lokale overheid hun verantwoordelijkheid nemen voor de eerste noodhulp en hopelijk straks ook voor de wederopbouw.

Zij worden daarin gesteund door het Rode Kruis en andere organisaties die op het eiland een netwerk hebben. Als organisaties voor noodhulp, wederopbouw en ontwikkelingssamenwerking werken wij niet op Sint-Maarten. Ieder die de getroffenen aldaar wil steunen, nodigen wij daarom hartelijk uit dat te doen via bijvoorbeeld het Rode Kruis. Zelf blijven wij onze werkzaamheden richten op gebieden in onder andere Afrika en Azië. Ook daar is de nood hoog terwijl er veel minder hulp is en de overheden vaak kwetsbaarder zijn. Door onze bestaande netwerken in deze landen kunnen wij daar effectieve hulp bieden.