Selecteer je website

Geloof, Hoop en Syrië: het verhaal van Majd dinsdag 19 december 2017

Deze kerst voeren we de actie Geloof, Hoop en Syrië. Puin en hoop gaan in Syrië hand in hand. Want tussen de puinhopen ontmoeten we Syriërs die hoop hebben en geloven in een nieuwe toekomst.

Een daarvan is Majd.  Het leek wel alsof hij niet bestond. Deze 11-jarige jongen groeide op in een arm gezin in Syrië. Samen met zijn vader, moeder, broertje en zusje vluchtte Majd naar Libanon vanwege de oorlog. Majd ging niet naar school, leerde niet lezen en schrijven en had ook nooit contact met andere kinderen. Hij was als het ware door zijn eigen familie onzichtbaar gemaakt. Op een dag ontmoeten medewerkers van het buurtcentrum Majd als hij alleen op straat speelt. En dat is het begin van een ander leven.

Majd draait inmiddels een paar maanden mee in het kinderproject in het buurtcentrum dat Dorcas in Aley heeft opgezet. Majd gaat ook naar een speciale school, omdat hij een ontwikkelings- en leerachterstand heeft. Het team is enthousiast over de ontwikkeling die Majd doormaakt. Hij leert sociale vaardigheden, zoals het opmaken van zijn bed en opruimen. Hij speelt met andere kinderen en hij is vrolijk en opgewekt door de aandacht en liefde die hij in het project krijgt.

De ouders van Majd zien hun zoon veranderen en opbloeien. Toch blijft het een uitdaging voor het team om zijn ouders gemotiveerd te houden en hun het belang van het project te laten zien. Zijn ouders vergeten hem af en toe naar school te sturen of ze nemen hem bijvoorbeeld in schooltijd mee als ze boodschappen gaan doen.

Majd krijgt naast de praktische lessen ook counseling voor wat hij heeft meegemaakt in Syrië. Zo leren we hem langzaam maar zeker om te gaan met pijnlijke en moeilijke gebeurtenissen uit het verleden.

Wil je kinderen als Majd helpen om om te gaan met alles wat ze hebben meegemaakt? Ga naar de speciale website en doe een gift. Bedankt alvast!