Selecteer je website

Praktijkvoorbeelden

Voorbeeld 1

Je hebt een drempelinkomen van 40.000 euro per jaar en sponsort drie kinderen voor totaal 900 euro per jaar. Zonder een overeenkomst periodieke gift kun je slechts 500 euro aftrekken van de belasting  en hiermee 210 euro (42% van 500 euro) terugkrijgen. Voor de giftenaftrek van een ‘normale’ gift geldt een ondergrens van 1% en een bovengrens van 10% van het drempelinkomen.

Met een overeenkomst periodieke gift mag je 900 euro van de belasting aftrekken en ontvang je 378 euro terug (42% van 900 euro). Een voordeel van 168 euro! Dit voorbeeld laat zien hoe de drempel van 1%  (en de bovengrens van 10%) vervalt bij een Overeenkomst periodieke gift. Dit gaat alleen op voor die giften waarvoor je een Overeenkomst periodieke gift hebt afgesloten.

Voorbeeld 2

Je hebt een drempelinkomen van 40.000 euro per jaar en geeft jaarlijks aan Dorcas 3.000 euro en aan diverse andere goede doelen 3.500 euro. Zonder Overeenkomst periodieke gift kun je slechts 3.600 euro aftrekken van de belasting. Hier geldt voor de giftenaftrek de ondergrens van 1% en bovengrens van 10%. Je mag maximaal 10% van 40.000 euro aftrekken minus de 1% van 40.000 euro = 3.600 euro. Je ontvangt 1.512 euro (42% van 3.600 euro) terug.

Met een Overeenkomst periodieke gift voor Dorcas mag je de 3.000 euro die je aan Dorcas geeft volledig aftrekken. Voor deze gift vervalt de ondergrens van 1% en bovengrens van 10%. Dit betekent dat je in totaal 6.100 euro mag aftrekken. Over de 3.500 euro aan andere goede doelen blijft de ondergrens van 1% en bovengrens van 10% verplicht. Vandaar dat je 3.100 euro van de giften aan andere goede doelen mag aftrekken. Je ontvangt dan 2.562 euro (42% van 6.100 euro) terug. Een voordeel van 1.050 euro!

In dit voorbeeld gaan we ervan uit dat je alleen voor de Dorcas-giften een Overeenkomst periodieke gift hebt afgesloten. Doe je dat voor alle giften aan erkende goede doelen (waaronder kerken), dan vervalt ook daar de ondergrens van 1% en de bovengrens van 10%, waardoor je dan de volledige 6.500 euro kunt aftrekken.