Selecteer je website

Memo bevestiging ANBI-status

Samenvatting

Dorcas is erkend als ANBI-instelling. Er wijzigt niets aan de aftrekbaarheid van giften aan Dorcas. Wij adviseren giftgevers bij hun inkomstenbelasting waar van toepassing de aftrekbare giften op te nemen onder de naam ‘Dorcas’.

De volledige memo over de ANBI-status bij Dorcas lees je hier: Memo bevestiging ANBI-status.