Selecteer je website

Hoofdlijnen Memo inzake belastingaftrek

Bij vrijwilligers, donateurs en de Belastingdienst kunnen vragen bestaan ten aanzien van de belastingaftrek voor giften en diensten aan Dorcas. Hieronder vind je een samenvatting van de Memo inzake belastingaftrek. De complete memo kun je ook hieronder downloaden.

Het document is besproken met de Belastingdienst te Hoorn, die telefonisch en schriftelijk akkoord is gegaan met de punten 1. tot en met 4.

1. Als donateur kun je je giften aan Dorcas aftrekken van je inkomen. Dorcas is erkend als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Doelstelling).

2. Donateurs kunnen ‘periodieke giften’ geven aan Dorcas. Met een voorgedefinieerde overeenkomst kan worden vastgelegd dat voor ten minste vijf jaar hetzelfde bedrag wordt geschonken.

3. Als vrijwilliger maak je soms bij het uitoefenen van je taken kosten. Het is in sommige uitzonderlijke gevallen mogelijk om deze kosten, na afstemming met het hoofdkantoor, te declareren. Je moet dit bedrag dan kunnen onderbouwen met bewijsstukken. Je kunt ook, in plaats van de kosten te declareren, de kosten  in je aangifte inkomstenbelasting opvoeren als aftrekbare gift, zodat je wel het belastingvoordeel kunt genieten, maar Dorcas je geen onkostenvergoeding hoeft te betalen. Hierdoor blijft meer geld beschikbaar voor feitelijke hulpverlening. Ook dan is het belangrijk dat je onderliggende bewijsstukken bewaart. Het is mogelijk om bij Dorcas een verklaring te krijgen dat je hebt afgezien van declaratie van de onkosten.

4. Het is onder bepaalde voorwaarden mogelijk om van een ANBI een onbelaste ‘vrijwilligersvergoeding’ te ontvangen van maximaal 1.500 euro. Bij Dorcas is deze regeling niet beschikbaar. Met de vele vrijwilligers die zich elke dag weer inzetten voor de allerarmsten zou dat namelijk betekenen dat er van de inkomsten weinig tot niets zou overblijven voor de hulp. We vragen je om in je belastingaangifte GEEN beroep te doen op aftrek van de niet ontvangen vrijwilligersvergoeding. De Belastingdienst zal deze aftrek bij constatering niet accepteren.

5. Als je een gratis ruimte ter beschikking stelt voor activiteiten van Dorcas, bijvoorbeeld een depot of een winkelruimte, is het soms mogelijk om hiervoor giftenaftrek te ontvangen. Er zijn meerdere situaties te onderscheiden. Deze kun je vinden in de ‘Memo inzake belastingaftrek’. Er kunnen altijd meer en andere situaties ontstaan die vragen opleveren voor je giftenaftrek; je kunt hierover contact opnemen met Dorcas. Wij zullen je zo goed mogelijk op weg helpen.

OPMERKING: De Belastingdienst heeft zich op punt 5 niet willen vastleggen, omdat er veel en verschillende situaties kunnen bestaan. Vanwege de complexiteit van het onderwerp raden we je aan om dit soort kwesties samen met je accountant of belastingadviseur te bekijken.

De memo over belastingaftrek is geschreven op basis van de huidige (2014) wet- en regelgeving. Ontwikkelingen kunnen ervoor zorgen dat niet alle informatie meer actueel is. Dorcas is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud. De belastingplichtige is zelf verantwoordelijk voor de belastingaangifte en de ingediende aftrekbare giften. In voorkomende gevallen raden wij je aan om de hulp in te roepen van je accountant of belastingadviseur.

Andijk, december 2014

Download hier de memo inzake belastingaftrek (december 2014)