Selecteer je website

Inzameling goederen van bedrijven

Opslaan of afvoeren van overtollige of onverkoopbare goederen is tegenwoordig meestal een kostbare zaak. Hebt u weleens aan Dorcas gedacht bij het vinden van een goede oplossing hiervoor? In veel gevallen kunnen wij ervoor zorgen dat deze goederen alsnog ingezet kunnen worden ten behoeve van de internationale hulpverlening. Zo helpen wij u bij het besparen van kosten en u helpt Dorcas bij het bestrijden van armoede of bij het helpen in noodsituaties. Als dat niet maatschappelijk verantwoord is!

Goederen schenken aan Dorcas

Voor Dorcas is fondsenwerving via Dorcas-winkels een bewezen strategie. Alle verkopen worden gerealiseerd door gratis ontvangen goederen van zowel particulieren als bedrijven in de Dorcas-winkels te verkopen.

Wilt u ook partijgoederen, winkeldochters of andere goederen beschikbaar stellen die geschikt zijn voor verkoop in onze Dorcas-winkels of als partijgoed in binnen- of (desgewenst) buitenland, dan kunt u contact opnemen met Teun Welvaart: t.welvaart@dorcas.nl of 06 15051272.