Selecteer je website

Goederen schenken aan Dorcas

Voor Dorcas is fondsenwerving via Dorcas-winkels een bewezen strategie. Alle verkopen worden gerealiseerd door gratis ontvangen goederen van zowel particulieren als bedrijven in de Dorcas-winkels te verkopen. Dorcas-winkels hebben geen personeel in dienst. Elke winkel heeft een winkelbestuur, dat net als het winkelpersoneel uit vrijwilligers bestaat.

Goederen van bedrijven

Opslaan of afvoeren van overtollige of onverkoopbare goederen is tegenwoordig meestal een kostbare zaak. Hebt u weleens aan Dorcas gedacht bij het vinden van een goede oplossing hiervoor? In veel gevallen kunnen wij ervoor zorgen dat deze goederen alsnog ingezet kunnen worden ten behoeve van de internationale hulpverlening. Zo helpen wij u bij het besparen van kosten en u helpt Dorcas bij het bestrijden van armoede of bij het helpen in noodsituaties. Als dat niet maatschappelijk verantwoord is!

Wanneer u voor ons bruikbare goederen beschikbaar hebt die in Nederland in onze Dorcas-winkels verkocht mogen worden, dan zijn wij graag bereid die van u in ontvangst te nemen. Met uw goederen ondersteunt u het werk van Dorcas.

Als verkoop in Nederland voor u gevoelig ligt, dan kunnen de goederen ook verkocht worden in een aantal Dorcas-winkels in Roemenië. Dit levert werkgelegenheid op. We kunnen kleding en andere artikelen tegen relatief lage prijzen te koop aanbieden, en de opbrengst komt ten goede aan onze projecten ter plaatse. Ook verkoop van partijgoederen buiten Nederland is mogelijk.

Wilt u ook partijgoederen, winkeldochters of andere goederen beschikbaar stellen of hebt u hier vragen over, neemt u dan alstublieft contact op met Teun Welvaart: t.welvaart@dorcas.nl of 06 15051272.