Selecteer je website

Geld nalaten

Het werk van Dorcas zou onmogelijk zijn zonder de steun van veel betrokken Nederlanders! Ook jij kunt het werk voor de allerarmsten ondersteunen door Dorcas op te nemen in je testament. Dat kan door Dorcas tot erfgenaam te benoemen of door een legaat voor Dorcas op te nemen in je testament.

Dorcas hoeft als goed doel geen successierechten meer te betalen over nalatenschappen.

Dorcas als erfgenaam
Je kunt Dorcas in je testament benoemen als erfgenaam. Hierdoor ontvangt Dorcas (een deel van) je erfenis. Je bepaalt zelf natuurlijk de grootte van dat deel. Sommigen kiezen ervoor om hun hele nalatenschap aan Dorcas te schenken; anderen geven er de voorkeur aan om een bepaald percentage aan Dorcas na te laten en een bepaald percentage aan familieleden of andere goede doelen.

Legaat voor Dorcas
Als je Dorcas een legaat nalaat, betekent dit dat je in het testament omschrijft wat je precies aan Dorcas wilt nalaten. Dat kan een van tevoren vastgesteld geldbedrag zijn of een roerende of onroerende zaak, zoals bepaalde (kunst)voorwerpen, de inboedel of een huis.

Wil je meer informatie? Neem dan contact op met
Astrid Groen, relatiebeheer Particulieren, via tel. 0228 595900 of e-mail a.groen@dorcas.nl, of met
Matthé Vos, relatiebeheer Particulieren, via tel. 0228 595900 of e-mail m.vos@dorcas.nl.