Selecteer je website

Fonds op naam

Een Fonds op naam is een bijzondere manier van schenken. Het idee van een ‘Fonds op naam’ sluit aan bij de wensen van donateurs die tijdens hun leven met een grote gift een bijzondere activiteit of een speciaal project van Dorcas willen steunen en dit fonds na hun overlijden willen laten voortzetten. Dorcas garandeert dat de besteding van de schenking volgens afspraak plaatsvindt.

Voor wie?

Een Fonds op naam is geschikt voor (vermogende) particulieren of bedrijven die een bijzonder doel willen realiseren binnen de doelstellingen van Dorcas. Het is ook mogelijk dat meerdere personen één gezamenlijk fonds oprichten, bijvoorbeeld familieleden, vrienden of een club van directeuren/grootaandeelhouders die een gemeenschappelijke interesse hebben of een gezamenlijk doel nastreven.

Voordelen

  • Je draagt effectief bij aan een wereld zonder armoede.
  • Je kiest zelf een naam, doel, looptijd, land en bestemming passend bij het beleid van Dorcas.
  • Je profiteert van fiscale voordelen.
  • Je blijft op de hoogte van de resultaten van je Fonds op naam via een rapportage en/of een persoonlijk gesprek.

Minimaal bedrag

Dorcas houdt een minimaal bedrag van 20.000 euro aan als ondergrens voor het oprichten van een Fonds op naam, opgenomen in de administratie van Dorcas.

De praktijk

Optie 1: Je schenkt Dorcas een bedrag en wij zorgen ervoor dat er conform je wens een bedrag per maand/jaar ten goede komt aan een in overleg met jou afgesproken project van Dorcas. We leggen dit vast in een overeenkomst Fonds op naam, waarbij de fiscale kant van de zaak onder je eigen verantwoordelijkheid valt en waarbij je eventueel deskundigheid inroept via bijvoorbeeld een notaris, accountant of bank.

Optie 2: Je wilt volledige aftrek van de te schenken bedragen, zonder de beperkingen van de onder- en bovengrens Inkomstenbelasting? Naast de hiervoor onder optie 1 vermelde overeenkomst voor het Fonds op naam wordt dan tevens opgesteld:

  • Een leningsovereenkomst voor het totaalbedrag dat door jou ineens wordt gestort op de rekening van Dorcas. Voor Dorcas is dit in eerste instantie een lening (vreemd vermogen). Voor jou blijft het eigen vermogen, dat je in box 3 van je aangifte inkomstenbelasting moet aangeven. In de leningsovereenkomst wordt vastgelegd dat de lening door Dorcas in termijnen dient te worden afgelost. Een overlijdensclausule maakt onderdeel uit van deze leningsovereenkomst. Daarin verklaar je (beiden) dat de restant hoofdsom bij overlijden van de langstlevende niet opeisbaar meer is en aan Dorcas toevalt. Je kunt deze clausule ook opnemen als een legaat in je testament, maar dit vergt aanpassing van het testament.
  • Een overeenkomst periodieke gift waarbij de hiervoor afgesproken aflossingstermijnen aan Dorcas worden geschonken tot en met het eind van de looptijd van de lening. Vanaf 1 januari 2014 kan een periodieke gift onderhands worden geregeld zonder tussenkomst van een notaris. De periodieke gift wordt elk jaar toegevoegd aan het Fonds op naam, waarin de besteding is geregeld. Hiermee kun je het volledige termijnbedrag aftrekken. (Zie ook http://www.dorcas.nl/geef-ook/schenken-met-belastingvoordeel.)

Informatie

Neem voor vragen contact op met team Particulieren:

Matthé Vos: m.vos@dorcas.nl; tel. 06 15051276

Marcel Dijk: m.dijk@dorcas.nl; tel.: 06 15051269

Of met het Dorcas kantoor in Andijk, tel. 0228 595900