Selecteer je website

Adopt a student

Geef kansarme studenten een betere toekomst!
We dromen allemaal wel eens; voor velen van ons is het plezierig en spannend om een blik op de toekomst te werpen. In ontwikkelingslanden leeft men echter bij de dag. Iedere nieuwe morgen brengt nieuwe zorgen met zich mee. Veel slimme jongeren in ontwikkelingslanden krijgen niet de kans om te studeren, omdat hun ouders daar geen geld voor hebben. Zonder toegang tot hoger onderwijs valt de droom voor een betere toekomst in duigen. Dorcas biedt deze jongeren graag perspectief. Help mee en bewijs dat dromen geen bedrog zijn.

Hoe het werkt
De projectleiding inventariseert welke jongeren in aanmerking willen komen voor een vervolgopleiding. Er wordt gekeken naar hun motivatie, en ook naar de schoolprestaties. Voor de meeste studies geldt dat een bepaald cijfer moet zijn gehaald voordat iemand wordt toegelaten. Verder worden er afspraken gemaakt over de eigen bijdrage van de student. Van de student wordt verwacht dat hij of zij een gedeelte van de studie zélf financiert en een gedeelte van zijn of haar tijd investeert in de plaatselijke gemeenschap of kerk. De student wordt gestimuleerd om zich ook na de studie te blijven inzetten voor de lokale bevolking.

Waaruit bestaat de hulp?

  • Toegang tot hoger onderwijs
  • Studieboeken
  • Een schooluniform
  • Een warme maaltijd
  • Toekomstperspectief

Voor 90 euro per maand kan een kansarme student naar school en een opleiding volgen.

Klik hier om je aan te melden als sponsor of om een informatiepakket aan te vragen.