Selecteer je website

Adopt a granny

Geef ouderen een waardig bestaan!

Sponsor een oma of opa uit het Adopt a granny-programma van Dorcas en verander het leven van een oudere in Oost-Europa of Afrika.

Met 28 euro per maand help je een granny in Afrika of Oost-Europa.

Over Adopt a granny bij Dorcas
Sponsor een oma of opa uit het Adopt a granny-programma van Dorcas en verander het leven een oudere in Oost-Europa of Afrika. De oma of opa die je sponsort krijgt regelmatig bezoek van een maatschappelijk werker die zijn of haar taal spreekt. Ook krijgt je granny voedsel, kleding, dekens, brandhout of kolen voor verwarming en medische zorg. Je sponsor-oma of -opa kan ook meedoen met sociale activiteiten in de nabije omgeving. Hierdoor voelt hij of zij zich niet meer zo eenzaam.