Selecteer je website

Verander het leven van een kind of oudere

Word sponsor

Sponsoring is een van de manieren om kinderen, studenten en ouderen heel concreet te helpen. Sponsoring houdt in dat je periodiek een bedrag aan Dorcas overmaakt, waarmee de hulp voor een specifiek persoon kan worden betaald.

kind-button

 

 

granny-button

 

 

 

De christelijke partnerorganisaties waar Dorcas in Oost-Europa en Afrika mee werkt, selecteren de mensen of gezinnen die voor hulp in aanmerking komen. Juist zij kennen de cultuur en de plaatselijke omstandigheden het best en kennen daardoor de allerarmsten die hulp het meest nodig hebben.

Schenken met belastingvoordeel
Met een periodieke gift geef je Dorcas de zekerheid dat onze sponsorprojecten voor meerdere jaren structureel kunnen worden ondersteund. Daarnaast is een periodieke schenking fiscaal voordeliger dan een eenmalige schenking. Iedere euro van de periodieke gift is geheel aftrekbaar. Dit kan leiden tot een maximaal belastingvoordeel tot 52%. Hier vind je alle formulieren die nodig zijn bij de Belastingdienst voor een Overeenkomst periodieke giften.

Kom ook in actie voor de allerarmsten en sponsor nu een granny of een kind!