Selecteer je website

water geeft levenWater geeft bloei

Daniel Tipape uit Kenia besefte maar al te goed dat de kinderen van zijn school niet de kans kregen om goed te leren, als gevolg van slechte hygiëne en vervuild drinkwater. Daniel zag dat de kinderen moe in de klas zaten, omdat ze ’s morgens vaak al kilometers hadden moeten lopen om water te halen. Docenten en kinderen werden ziek door het vervuilde drinkwater en de oude toiletten. Bovendien was er weinig kennis over goed hygiënisch gedrag. Studenten hoeven nu niet meer naar de rivier te lopen voor water. Dankzij een watertap in de buurt is er schoon drinkwater en hebben de kinderen meer tijd om te studeren.

Daniel is positief over de verandering op zijn school: ‘De kinderen en docenten zijn minder ziek dan voorheen. Ze hebben meer energie en dat vertaalt zich in betere schoolprestaties. Ook ouders en anderen rondom onze school zijn veranderd.’

Het leven van de lokale bevolking in Shokut is aanzienlijk verbeterd. Het project op de school van Daniel is ook bij andere scholen uitgevoerd. Dorcas wil met dit water- en sanitatieproject een verandering teweegbrengen in de hele gemeenschap van Shokut. Mensen worden gestimuleerd om zelf goede toiletten te bouwen. Ook krijgen zij training in goed hygiënisch gedrag en worden er waterputten geslagen.

doneer online