Selecteer je website

Halima bloeit

Halima is trotsTrots laat Halima zien wat ze heeft bereikt. Land om groenten op te verbouwen, een koe en binnenkort een kalfje. Het leven van deze 60-jarige Tanzaniaanse vrouw is behoorlijk veranderd sinds zij zich aansloot bij een zelfhulpgroep van Dorcas. Net als de andere leden kreeg Halima een microkrediet, dat zij inzette om groenten te verbouwen.

Tot drie jaar geleden droomde Halima van haar eigen bedrijf, maar zonder geld was het realiseren van die droom onmogelijk. Samen met een groep van acht vrouwen raakte Halima betrokken bij een project van Dorcas. Alle vrouwen kregen een microkrediet en een landbouwtraining. Op deze manier kregen ze zowel de mogelijkheid om te verbouwen wat ze zelf wilden, als de kennis om te zorgen dat de oogst zo goed mogelijk lukte. Halima kon met de opbrengst van de oogst niet alleen haar lening afbetalen, maar ook een koe kopen.

Het enthousiasme van Halima over haar eigen bedrijf heeft ook effect op haar omgeving. Haar zoon Innocent is nu ook bezig met het verbouwen van groenten, en met de opbrengst kan hij zijn schoolgeld betalen. In de regio waar Halima woont, is het voor mensen moeilijk om in hun eigen inkomen te voorzien. Veel mensen leven onder de armoedegrens. Ook is de kwaliteit van de oogst vaak slecht, als gevolg van droogte. Daarnaast hebben boeren weinig kennis van landbouw en van de markt om hun oogst goed te kunnen verkopen. Door boeren microkredieten te geven en hen te trainen, zijn zij beter in staat om hun eigen inkomen te verdienen. Halima is een van de honderden mensen die dankzij dit project hoopvol uitzien naar de toekomst.

doneer online