Selecteer je website

Dikke voldoende voor noodhulp door DRA maandag 28 mei 2018

De Dutch Relief Alliance blijft de komende jaren een belangrijke rol spelen in de noodhulp die Nederland verleent aan mensen die worden getroffen door gewelddadige conflicten, extreme armoede of natuurrampen.

De nieuwe beleidsnota voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van minister Kaag onderstreept het belang van noodhulp en het belangrijke werk van de Dutch Relief Alliance en maakt voortzetting hiervan mogelijk de komende jaren. De afspraken over samenwerking met en financiering van het ministerie van Buitenlandse Zaken worden voortgezet.

De Dutch Relief Alliance (DRA) is in 2014 in samenspraak met het ministerie opgericht om snelle en effectieve noodhulp te bieden aan slachtoffers van internationale humanitaire crises. De alliantie telt momenteel zestien leden en is actief in vijftien landen, waaronder Zuid-Soedan, Irak, Syrië en Oekraïne. De DRA werkt hierbij samen met het ministerie van Buitenlandse Zaken, dat ook zorgt voor de financiering. Elke organisatie brengt haar eigen noodhulpexpertise in, zodat partners elkaar aanvullen.

De afgelopen drie jaar hebben de leden van de DRA door nauw en efficiënt samen te werken miljoenen mensen geholpen aan bijvoorbeeld schoon water, eten, onderdak, geld en andere levensbehoeften. Een evaluatie door Europe Conflict and Security Consulting (ECAS) onderschrijft de tijdige, relevante en passende hulp die de DRA levert. Een voorbeeld van tijdige hulp is de snelle reactie van de DRA in Irak in de nasleep van de militaire operaties in Mosul en Hawija; de DRA kon 111.000 mensen direct hulp bieden. Relevante en passende hulp, zo toont een survey van ECAS aan, werd onder andere geboden in Somalië. De ontvangers daar kregen precies die hulp die zij op dat moment het meest nodig hadden: schoon drinkwater en voeding voor kinderen onder vijf jaar.

Met de uitkomsten van de evaluatie en de beleidsnota van Kaag, ziet de DRA ook mogelijkheden om het bereik van de Nederlandse noodhulpprogramma’s (joint responses) te vergroten. De evaluatie beveelt aan dat naast de levensreddende hulp zoals water, medische zorg en voedsel, ook in de opbouwfase daarna – de ‘early recovery’-fase – de DRA een belangrijke rol kan spelen om de veerkracht van slachtoffers en hulpbehoevenden in crisisgebieden te vergroten.

Voorzitter van de Dutch Relief Alliance, Nok van de Langenberg: ‘De positieve resultaten uit het evaluatierapport laten zien dat de DRA op de goede weg is en ook in komende jaren veel kan betekenen voor mensen in nood. Minister Kaag bevestigt dit nu via haar beleidsnota. Dit vertrouwen biedt een uitstekende basis voor het verder verbeteren en uitbreiden van het werk van de DRA in de toekomst.’


Dutch Relief Alliance

De Dutch Relief Alliance werd in 2014 opgericht om snelle en effectieve noodhulp te bieden aan slachtoffers van internationale humanitaire crises. De DRA telt momenteel zestien leden en is actief in vijftien landen, waaronder Zuid-Soedan, Irak, Syrië en Oekraïne. De DRA werkt hierbij samen met het ministerie van Buitenlandse Zaken, dat ook zorgt voor de financiering. Elke organisatie brengt haar eigen noodhulpexpertise in, zodat partners elkaar aanvullen.

De DRA bestaat uit: CARE Nederland, Cordaid, Dorcas, ICCO en Kerk in Actie, Oxfam Novib, Plan Nederland, Red een Kind, Save the Children, SOS Kinderdorpen, Tear, Terre des Hommes, Stichting Vluchteling, War Child, War Trauma Foundation, World Vision en ZOA, in partnerschap met het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. Kijk voor meer info op www.dutchrelief.org.