Selecteer je website

Klachtenprocedure

Indienen van klacht(en)

Klachten kunnen ingediend worden via dit formulier of door een e-mail te sturen naar klachten@dorcas.nl.

Algemeen

Dit is een protocol voor het omgaan met klachten die bij Dorcas binnenkomen. Als CBF-keurmerkhouder is Dorcas verplicht zich aan dit protocol te houden, op grond van art. 4 lid 3 sub f van het Reglement CBF-Keur.

Doelstellingen
De klachtenprocedure kent de volgende doelstellingen:

  • Recht doen aan de individuele klager
  • Het bevorderen van de kwaliteit van de werkprocessen van Dorcas

Definitie van een klacht
Een klacht is informatie die aangeeft dat er iets verkeerd is gegaan of fout is aan een uiting of activiteit van Dorcas, volgens de beleving van de klager. Een klacht geeft informatie aan Dorcas hoe zij uitingen of activiteiten kan verbeteren.

Algemene richtlijnen:

  • Alle klachten worden zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken, beantwoord.
  • Alle klachten worden geregistreerd.
  • Alle nodige maatregelen worden getroffen om de (structurele) tekortkoming op te lossen.
  • Beroep is mogelijk bij de directie c.q. het bestuur van Dorcas.