Selecteer je website

Nieuw! Boek over ontwikkelingssamenwerking in christelijk perspectief vrijdag 3 augustus 2018

Trots! Samen met de andere leden van Prisma hebben we een boek geschreven over ontwikkelingssamenwerking in christelijk perspectief. We geven je graag wat meer informatie over dit boek.

Waarover gaat het boek?
Dit boek beschrijft belangrijke veranderingen in de ontwikkelingssector als geheel en op een aantal specifieke terreinen binnen deze sector. De centrale boodschap is dat als de tak van ontwikkelingssamenwerking en noodhulp wil bloeien, hij sterker geworteld moet zijn in de levensbeschouwelijk gefundeerde morele overtuiging dat wij het voortbestaan van armoede en exploitatie niet kunnen tolereren.

Om wat voor ‘veranderingen in de ontwikkelingssector’ gaat het?
Het traditionele beeld van goede doelen die fondsen werven onder een achterban en die besteden in de hulp aan arme mensen, bij voorkeur kinderen, vertegenwoordigt tegenwoordig op zijn best slechts één aspect van het ontwikkelingswerk. De facilitering van multi-stakeholderprocessen (daarmee bedoelen we ontwikkelingen waarbij meerdere belanghebbenden betrokken zijn) die leiden tot een positieve verandering, is centraal komen te staan in het werk van veel ngo’s. Misschien op het eerste gezicht minder aansprekend, maar op langere termijn effectiever.

Waar kan ik dit boek kopen?
In verschillende (christelijke) boekenwinkels en via een aantal webshops, zoals bol.com.