Als oorlog mentaal zijn tol eist ...

In Jemen is het al 7 jaar oorlog. Op mentaal gebied eist dat zijn tol. De Jemenieten hebben onbeschrijfelijk veel meegemaakt. Ze verloren geliefden door raketaanvallen, zagen kinderen verhongeren, verloren hun werk, hun inkomen en hun thuis. Dit soort zaken, en vooral de combinatie ervan, leiden tot depressies, stress en andere psychische klachten.

Dorcas verleent traumahulp en psychosociale support in Jemen. Met vrouwen en kinderen ondernemen we creatieve activiteiten met muziek en tekenen; dat maakt het makkelijker om over trauma’s te praten. Vooral voor kinderen is het fijn om weer bezig te zijn. De meeste kinderen zijn al jarenlang niet meer naar school geweest. Hoe langer de oorlog voortduurt, hoe kleiner de kans dat deze kinderen hun schooltijd nog kunnen inhalen. Straks is er een hele generatie kinderen die niet geschoold is.

Het is niet te bevatten hoeveel en hoelang deze oorlog zal doorwerken op de toekomst van Jemen. Gunt u hun en andere mensen in nood ook een hoopvolle toekomst? Uw donatie is welkom en redt levens.

Doneer nu