Steun voor kwetsbaren

‘Ik weet dat ik niet alleen ben en dat steunt me enorm.’ Dat zegt Alina, een van de granny’s uit onze ouderenprogramma’s in Roemenië. Het verminderen van eenzaamheid van kwetsbare ouderen is een van onze doelen. We werken er naartoe dat ze er niet meer alleen voor staan, maar dat de gemeenschap en de overheid de zorg voor ouderen weer op zich nemen en de voorzieningen voor hen verbeteren.

Granny Alina woont alleen, ver weg van de bewoonde wereld. Wij halen haar elke week op om samen met andere ouderen naar de grannyclub te gaan. Ze doen daar spelletjes, maken muziek of knutselen. Iedereen heeft daarbij een taak. Deze eigen verantwoordelijkheid is erg belangrijk, ook voor Alina. Ze voelt zich niet langer aan de kant gezet, maar waardevol en gezien.

Dorcas bestaat 40 jaar. We hebben ons al die tijd in gezet voor mensen in nood en dat blijven we doen. Het raakt ons wat wij kunnen betekenen in het leven van kwetsbare mensen zoals Alina en zo veel andere ouderen, die vaak niet worden gezien door de mensen om hen heen.

Het is prachtig om te ervaren hoe ouderen in onze programma’s weer tot bloei komen. Wij streven ernaar zij zich weer waardevol voelen. Wij willen er voor hen en voor zo veel anderen zijn. Dat kunnen we niet zonder uw hulp! Steun daarom ons werk en geef voor mensen in nood.

Doneer nu