Hulp voor kwetsbare vluchtelingen in Zuid-Soedan

Zuid-Soedan wordt al jarenlang geteisterd door steeds weer oplaaiende conflicten. Veel inwoners zijn op de vlucht geslagen voor het geweld. Ze hebben hun dorp, huis en al hun spullen achtergelaten en zijn gevlucht naar het buitenland of naar een van de tentenkampen in Zuid-Soedan.

Bij Wau, een stad in het zuiden van het land, ligt een van deze vluchtelingenkampen. Hier wonen meer dan 10.000 mensen al jarenlang bijeen in tenten. De bevolking van het kamp bestaat vooral uit vrouwen en kinderen. Veel mannen zijn betrokken bij de gevechten of ze zijn omgekomen door het geweld.

Dorcas zet zich in voor deze kwetsbare vluchtelingen door te zorgen voor schoon water, sanitaire voorzieningen en goede hygiënische omstandigheden. Water, sanitair en hygiëne zijn van levensbelang om in het kamp te kunnen (over)leven. Bovendien helpt dit bij het voorkomen van een uitbraak van een besmettelijke ziekte zoals cholera of corona.

Zuid-Soedan is een van de armste landen van Afrika. De nood is hoog. Niet alleen door het geweld, maar ook door natuurrampen, ziektes en een hongersnood.

Dorcas zet zich in voor mensen in Zuid-Soedan én voor andere kwetsbare mensen in nood. Steun ons werk en geef. Met uw hulp kunnen wij mensen voorzien in hun eerste levensbehoeften, een veilige plek bieden en samen werken aan een betere toekomst. Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!

Doneer nu