Miljoen mensen lijden door oorlog

In Oekraïne woedt een verschrikkelijke oorlog. Miljoenen mensen zijn gevlucht en er vallen steeds meer gewonde en dodelijke slachtoffers. Op dit moment domineren deze beelden het nieuws. En er zijn helaas nog zo veel meer conflicten en oorlogen in de wereld. Miljoenen mensen gaan gebukt onder de gevolgen van een oorlog of conflict in hun land.

In Syrië, Jemen en Ethiopië is bijvoorbeeld ook al jaren een burgeroorlog gaande. Veel mensen zijn ook hier op de vlucht geslagen voor het geweld, op zoek naar een veilige plek. Vaak hebben ze geen huis meer om in te wonen, verdienen ze nauwelijks geld en lijden ze honger.

Dorcas is er voor al deze mensen in nood. En juist ook voor hen die leven in landen waar weinig aandacht voor is. We bieden noodhulp én werken aan een oplossing voor de lange termijn. We delen voedsel uit en zorgen voor schoon drinkwater. Maar we bieden ook trainingen aan, zodat mensen een beroep kunnen uitoefenen en zelf een inkomen verdienen. We bieden psychosociale hulp aan mensen die te kampen hebben met een trauma.

Door aanwezig te zijn in landen als Oekraïne, Syrië, Ethiopië en Jemen zijn wij van blijvende betekenis voor mensen in nood.

Doet u mee?

Doneer nu