Beiroet in puin - help nu!

Meer dan 200 doden, ruim 6.000 gewonden en zeker 300.000 mensen dakloos. Minstens de helft van de gebouwen is getroffen. Dat zijn de gevolgen van de explosie in de haven van Beiroet, de hoofdstad van Libanon. De ontploffing heeft een enorme ravage aangericht in de stad.

Deze ramp is helaas niet de enige ramp voor Libanon. De economische situatie is dramatisch. De inwoners hebben nauwelijks voldoende middelen voor hun basisbehoeften. De afgelopen maanden is de prijs van voedsel meer dan verdubbeld.

Daarnaast heeft Libanon, net als de rest van de wereld, te maken met het coronavirus. De gezondheidszorg staat onder druk en de strenge lockdown afgelopen voorjaar heeft de economie nog meer verzwakt.

Dorcas zet zich al sinds 2012 in voor de meest kwetsbare mensen in Libanon. Ook bij deze ramp willen wij er voor hen zijn door voedsel uit te delen, te voorzien in middelen voor huisvesting en bescherming te bieden.

De noodhulp wordt verleend in samenwerking met het Christelijk Noodhulpcluster. Dit cluster bestaat uit 6 organisaties: Dorcas, EO Metterdaad, Red een Kind, Tear, Woord en Daad en ZOA.

Beiroet in puin – help nu!

Geef voor noodhulp