Selecteer je website

Aardbevingen op Lombok donderdag 9 augustus 2018

Het Indonesische eiland Lombok is afgelopen week zwaar getroffen door hevige aardbevingen. Met twee bevingen van 6,4 en 7,0 op de schaal van Richter vielen tot nu toe al 347 doden en het aantal gewonden loopt nog steeds op. De bevingen hebben geleid tot zware verwoesting en puinhopen. Meer dan 13.000 huizen zijn beschadigd of ingestort.

Dorcas houdt samen met de andere leden van het Christelijk Noodhulpcluster (bestaande uit Dorcas, EO Metterdaad, Red een Kind, Tear, Woord en Daad en ZOA) de situatie nauwlettend in de gaten. Via lokale organisaties, partners en kerken waar het Christelijk Noodhulpcluster mee samenwerkt komt de eerste hulp op gang; met name in het district Bayan, in het noorden van Lombok, waar het epicentrum van beide aardbevingen lag. Zo wordt er onder andere noodopvang georganiseerd voor kwetsbare groepen, zoals ouderen, kinderen, mensen met een beperking en zwangere vrouwen. Ondertussen onderzoeken we waar elders op het eiland verdere hulp nodig is.

Het Christelijk Noodhulpcluster leeft mee met de mensen die getroffen zijn door deze ramp. Wil je bidden voor de slachtoffers, de nabestaanden en voor de hulpverleners ter plaatse?
Dorcas heeft Indonesië niet als werkgebied en komt daarom vooralsnog niet in actie. Mocht je een gift willen geven voor noodhulp in Lombok, dan kan dat via de volgende leden van het Christelijk Noodhulpcluster:

ZOATearEO Metterdaad, Red een Kind