Selecteer je website

Kerk geeft € 25.000,- voor noodhulp Zuid-Soedan vrijdag 15 september 2017

Afgelopen voorjaar kwamen we in actie in Oost-Afrika. Een groot gebied daar is getroffen door enorme droogte. Van de Generale Diaconale Commissie van de Hersteld Hervormde Kerk hebben we een bedrag toegezegd gekregen van 25.000 euro in het kader van deze noodhulpactie. Daar zijn we heel dankbaar voor.

Over het project
Een groot deel van het jaar verandert dit gebied door de regenval in een soort moeras dat alleen per kano te bereiken is. We ondersteunen daar zorgmedewerkers bij het verlenen van acute gezondheidszorg aan mensen die getroffen zijn door de onveilige situatie en de slechte economische omstandigheden. Vanuit meerdere klinieken en met teams van hulpverleners die naar de gebieden toe gaan, bieden we vaccinaties en kraam- en verloskundige zorg. Daarnaast geven we eerste hulp en verstrekken we medicijnen voor ondervoede kinderen onder de vijf jaar. Verder trainen we mensen om uiteindelijk zelf de verantwoordelijkheid voor de zorg op zich te kunnen nemen. We hopen met dit project ten minste vierduizend mensen te ondersteunen.